...
Пампорово, 4870 Pamporovo

Орфееви Скали

Project Info

Project Description

Орфееви скали е един от емблематичните туристически обекта в непосредствена близост до центъра на к.к. Пампорово и кулата Снежанка. До скалния масив стига обозначен туристически маршрут, а от ръба на скалите се вижда красотата на Родопа планина. По пътя за Орфееви скали може да се посети новоизградената наблюдателна платформа.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.